Villkor

För att ta del av Tulips tävling "Hela Sverige Grillar QUIZ" måste du spela och slutföra ett quiz. För att komma vidare och delta i tävlingen måste du svara rätt på 10 av de 10 frågorna. 

När du svarat rätt på frågorna i quizet och gått vidare i tävlingen fyller du i dina kontaktuppgifter i formuläret och sänder in din motivering senast den 24 juni 2018 (quiz 2).

PERSONUPPGIFTER 
Genom deltagande i tävlingen godkänner du att personuppgifterna du lämnar får användas av Tulip (TFC) AB för att administrera kampanjen. Tulip (TFC) AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Genom att delta i kampanjen godkänner du att Tulip (TFC) AB sparar dina uppgifter i marknadsföringssyfte för framtida mailutskick av nyhetsbrev, inspiration och information om nya kampanjer och tävlingar.

Om du önskar rättelse av- eller har frågor kring behandlingen av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på e-post: tulip@tulip.se

VEM FÅR TÄVLA? 
För att delta i tävlingen måste du vara folkbokförd i Sverige och vara minst 18 år gammal.

TÄVLINGSPERIOD
Tävlingen pågår från onsdag den 2 maj 2018 till fredag den 20 juli 2018. Tre quiz kommer att genomföras under tävlingsperioden; 2 maj-25 maj, 28 maj-24 juni och 25 juni-22 juli. Alla bidrag som skickas in kommer att sammanställas och bedömas av en jury bestående av representanter från Tulip (TFC) AB. 

En och samma person får tävla obegränsat antal gånger, dock kan man som tävlande endast vinna en (1) gång under tävlingsperioden. 

VINST

Vid varje quiz vinner en (1) person en grillfest med mat från Tulip samt en exklusiv grill från Landmann. Den person som lyckas svara rätt på alla frågorna i quizet kommer vidare till nästa steg där en jury utser det vinnande bidraget utefter motiveringarna i bidragen. Andrapris i form av ett grillkit från Tulip kommer att utdelas till tre (3) personer vid varje quiz under tävlingsperioden.

Efter varje avslutat quiz kommer alla vinnare att kontaktas via personligt mail.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Alla bidrag som kommer in sammanställs och bedöms utefter kriterierna rätt svar på frågorna samt personlig motivering. Besluten som juryn fattar kan inte överklagas. 

Tulip (TFC) AB förbehåller sig rätten att utesluta bidrag som på något sätt kan uppfattas som sexistiska, kränkande eller på annat sätt anstötliga. Även bidrag som inte uppfyller villkoren kan uteslutas från kampanjen.

SAMTYCKE
Genom att delta i kampanjen godkänner du samtliga punkter i detta villkor.

ANSVARIG FÖR KAMPANJEN 
Ansvarig för tävlingen är Tulip Food Company AB, Lisa Sass gata 1, 422 53 Hisings Backa.

Tulip (TFC) AB ansvarar inte för om ett bidrag har försvunnit eller laddats upp på fel sätt. Tulip (TFC) AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska problem som kan påverka tävlingens slutresultat, ej heller för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. Tulip (TFC) AB ansvarar inte för försvunna eller ej uthämtade vinster hos postombud.