Tävlingsregler

Tävlingsperiod:
Tävlingen pågår från måndag v 37 (12 september) till söndag v 47 (27 november) 2016. Vinnarna utses varje måndag efter avslutad tävlingsvecka och kontaktas via kommentarsfältet, på Instagram. Bidrag och vinnare kan komma att visas på facebook.com/tulipsverige.

Juryn och juryns uppdrag:
En jury bestående av representanter från Tulip Sverige AB väljer ut vinnare. Juryn bedömer kreativitet och matkänsla i bilden. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinst:
Vinsten skickas ut via mail till varje vinnare. Vinnaren måste således, efter att ha blivit taggad i kommentarsfältet, kontakta Tulip på Instagram via Instagrams meddelandefunktion. Skicka ett meddelande till tulip_sverige, altenativt ett mail till: jowed@tulip.se och uppge namn och mailadress. Alla vinnare får sedan ett mail med en unik vinstkod som gäller vid inloggning på Gastrofy.se.

Gastrofy
Gastrofy.se är den samarbetspartner som kommer att leverera varorna hem till vinnaren. Vinst kan enbart delas ut till vinnare som bor i följande städer med omnejd:

Göteborg, Kalmar, Stockholm, Mälardalen, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Borås, Uddevalla, Luleå, Visby, Eslöv, Karlshamn, Eskilstuna, Mönsterås, Linköping, Varberg, Finspång.

OBS! För dig som bor utanför detta område och därmed inte har möjlighet att få produkterna levererade hem till dörren, ersätter vi med ett presentkort motsvarande vinstsumman, att handla Tulip-produkter för.

Leveranskostnad 
Varje vinst i tävlingen är värd 1000 kronor/vinst. Leveranskostnaden för matkassen är 49 kronor och betalas av vinnaren själv. Betalning av utkörning görs i samband med att vinsten hämtas ut på Gastrofy.se

Vem får delta
För att delta i tävlingen behöver du ha ett öppet konto på Instagram. Tävlande måste vara folkbokförd i Sverige och vara minst 18 år gammal. Anställda på Tulip Food Company och deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

PP-Wraps_ingre.png

Vinnare och bedömningskriterier
Bilderna ska stämma överens med Instagrams användarvillkor. Tulip (TFC) AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Genom att delta i tävlingen ger du Tulip (TFC) AB rätt att spara dina kontaktuppgifter för framtida utskick av nyhetsbrev/erbjudanden.

Vinnarna kommer att kontaktas via kommentarsfältet på Instagram måndag efter varje avslutad tävlingsvecka 2016. Skulle någon vinnare inte gå att nå trots påminnelse, övergår vinsten till nästa kvalificerade bidrag enligt juryns rangordnings-beslut. Andra vinnare kan komma att utses om villkoren inte uppfyllts eller om vinnarna inte kunnat nås inom ramen av rimliga ansträngningar.

Tulip (TFC) AB förbehåller sig rätten att utesluta tävlingsbidrag som på något sätt kan uppfattas som sexistiska, kränkande eller annars anstötliga eller inte uppfyller tävlingsvillkoren i övrigt.

Rättigheter och samtycke
Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv är upphovsperson till din bild och att bilden inte gör intrång i någon annans rättigheter.

Genom deltagande i tävlingen godkänner du att den ekonomiska upphovsrätten till din bild överlåts till Tulip (TFC) AB samt att ditt tävlingsbidrag och ditt namn och din bild kan komma att användas fritt av Tulip (TFC) AB i samband med olika marknadsföringsåtgärder av den här tävlingen, slow cooked och liknande produkter.

Om det förekommer andra personer i den bild som du laddar upp än dig själv måste dessa personer namnges och du måste ha deras eller deras målsmäns samtycke till publicering och till att bidraget används enligt de här tävlingsvillkoren.

Personuppgifter
Genom deltagande i tävlingen godkänner du att personuppgifterna du lämnar används av Tulip (TFC) AB för att administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnarna kommer personuppgifter (namn och ort) att publiceras. De lämnade uppgifterna kommer endast att användas av Tulip (TFC) AB inom ramen för denna kampanj. När tävlingen avslutas kommer personuppgifterna att raderas.

Informationen du anger kommer inte att ges ut till tredje part utan används för att kontakta dig vid eventuell vinst. Ditt namn och tävlingsbidrag kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

Om du önskar rättelse av- eller har frågor kring behandlingen av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på e-post: tulip@tulip.se

Ansvarig för tävlingen är
Tulip Food Company (TFC) AB tar inte ansvar för konsekvenserna om ett tävlingsbidrag har försvunnit eller laddats upp på fel sätt. Tulip (TFC) AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter som kan påverka anmälan eller tävlingens slutresultat.

Den här tävlingen är på inget sätt sponsrad, rekommenderad, administrerad eller associerad med Instagram. Du godkänner att den information du anger sparas av Tulip (TFC) AB och inte av Instagram. Tulip (TFC) AB ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.