ICA mässan - Tulip & GØL

Ny design - samma goda smak

GØL byter design under våren. Konsumentanpassad med mer synlighet av produkt.

Kvalitet och hållbarhet ska gå

hand i hand in i framtiden.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här