Tulip Fryst

Tulip Frysprodukter

Hängmörad Hamburgare

Endast nötköttsdjur med höga krav på foder och djurskydd samt där fin marmoreringsgrad i köttet uppnåtts väljs ut. Hängmörning är en process där köttets enzymer bryter ned köttfibrerna och därav skapar extra mört kött.

Förr i tiden var hängmörning den vanligaste metoden att möra kött på, kanske är det vår önskan att gå tillbaka till gamla traditioner som nu gör att hängmörat ses som högklassigt kött. Hängmörningen sker i kylrum med kontrollerad låg temperatur under en längre tid, vilket ger ett mycket smakfullt och mört kött.

XL Loose Style

Våra XL Loose Style hamburgare är formade med erfarenhet och skickligt yrkeskunnande för att uppnå högsta möjliga mörhet men även ett vackert hemmagjort utseende.

Läs mer om våra frysprodukter