Tulip Middagsrapporten

"En av tre tror att det i framtiden blir viktigare

att samlas kring middagsbordet."

Välkommen,

du har precis börjat läsa om Tulip Middagsrapporten. Jag och mina kollegor på Tulip var nyfikna på att veta mer om hur vi i Sverige har det runt middags­bordet; vad fungerar bra och när blir det svårt – och i så fall, varför då?

Vi ville också veta mer om middagens betydelse för familjen, vad händer när vi äter middag tillsammans, och vad blir konsekvenserna när vi inte kan göra det? Vi bestämde oss därför för att göra en djupdykning i ämnet. Resultatet av det arbetet är den rapport som du finner här på vår hemsida.

Vi på Tulip är övertygade om att den sociala aspekten av måltiden är betydelsefull, den gör att människor känner samhörighet. Vi vill därför inspirera till fler måltider. Men gemensamma middagar är inte alla gånger en självklarhet. Under dygnets allra mest hektiska timmar ska vi hinna med mycket – och det kan vara en utmaning att prioritera vad som är viktigt, och vad man hinner med.

Mat är till för att delas, och ätas tillsammans med människor man bryr sig om. Det är den bästa garantin för att man känner sig som en del av en gemenskap – så kom ihåg, den viktigaste ingrediensen vid bordet är du!


Danish Crown Foods Sweden AB

Tulip Middagsrapporten har kartlagt svenska familjers middagsvanor. Syftet var att undersöka måltidens betydelse och vad som konkurrerar med den viktiga stunden tillsammans. Sifo har ställt ett antal frågor till 1002 familjer – med en eller två föräldrar och hemmavarande barn under 18 år. Sifo-undersökningen har kompletterats med en omfattande studie baserad på djupintervjuer, för att ytterligare bygga kunskap om svenska familjers middagsvanor och ge fördjupade insikter om målgruppens beteenden.