Vårt ansvar - Tulip Food Company

Vi tar ansvar

Tulip är ett företag som tar ansvar. Ansvar för våra produkter, konsumenter, miljö och alla anställda inom såväl Tulip som hos våra underleverantörer.

Vi tillverkar våra produkter i mycket moderna produktionsanläggningar och arbetar med ny teknik som gynnar såväl miljön som säkerheten på arbetsplatsen, med färre skador och mindre slitage som följd.  

Tulip har som en global koncern med produktion i flera länder, tillsammans med  samtliga dotterbolag i huvudkoncernen Danish Crown, anslutit sig till Global Compact – ett frivilligt initiativ som syftar till att upprätta ett partnerskap mellan FN och det internationella näringslivet för att främja företags globala sociala ansvar. Global Compact bygger på principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Tulip arbetar med stort fokus på hälsosam mat och tar därför alltid hänsyn till innehållet i alla produkter. Fett och salt är en övervägande del att ta hänsyn till vid alla nya lanseringar. 

Under de senaste åren har Tulip kraftigt sänkt nivåerna av salt i många av produkterna. Sänkningen av salthalten har skett gradvis, eftersom salt är en viktig ingrediens för att kunna säkerställa kvaliteten och hållbarheten.

För att säkerställa att Tulips alla anställda har de bästa förutsättningarna för en bra hälsa, genomförs kontinuerliga undersökningar bland personalen och ett hårt arbete för att säkerställa både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Tulip ställer höga krav på alla sina underleverantörer och att de undertecknar ett så kallat Code of Conduct. Detta säkerställer att samtliga leverantörer rättar sig efter uppsatta krav om bland annat miljöpåverkan och personalpolitik.  

COLOURBOX958547.jpg

MILJÖ


Som tillverkare av livsmedel har Tulip ett stort ansvar för att minska miljöbelastningen vid all produktion. Vi ställer därför flertalet krav på våra leverantörer för att säkerställa att även de arbetar för att minska miljöpåverkan. Likaså har vi utvecklat en rad mål för vår egen produktion.

Läs mer

LIVSMEDELSSÄKERHET


Det spelar ingen roll var i världen man befinner sig – För Tulip är det avgörande att alla våra konsumenter är trygga med vetskapen om att Tulip har säkerställt att produkterna alltid motsvarar de högsta kraven när det gäller livsmedelssäkerhet.


Läs mer

PRODUKTUTVECKLING


Innovation är avgörande för att garantera konsumenterna nya och spännande produkter. Tulip bidrar till innovation både genom att utveckla nya produkter och att anpassa befintliga produkter efter konsumenternas önskemål.


Läs mer

ORGANISATION


Tulip Food Company är ett dotterbolag till bondekooperativet Danish Crown och ägs till 100 procent av Danish Crown-koncernen. De anslutna bönderna levererar grisar och nötkreatur för slakt. Tulip har tio fabriker: sex i Danmark, tre i Tyskland och en i Sverige. 

Läs mer

Untitled-1.png (1)

Några viktiga årtal i Tulips historia

1909
Tulips första varumärke med de tre tulpanerna registreras som Danmarks första varumärke. Varumärket introducerades 1912 i samband med export till England.
1998
Danish Crown förvärvade fullt ägarskap i Tulip International.
2002
Den 1 oktober 2002 slås Tulip International och Danish Prime samman till ett bolag under namnet Tulip Food Company.
2003
Tulip Food Company tar över fabriken Gøl i danska Svenstrup, som producerar korv och salami.
2009
I samband med Danish Crowns förvärv av det svenska företaget Ugglarps, tog Tulip Food Company över Ekvalls Charkuterifabrik i Malmö.
2010
Tulip Food Company tar över familjeföretaget Nietfeld Feinkost i tyska Dinklage, som i huvudsak producerar fågelprodukter.