Miljö - Tulip Food Company

Miljö

Tulip arbetar fortlöpande för att minska företagets CO2-utsläpp och förbrukning av andra resurser såsom vatten. Tulip har under de senaste åren genomfört ett antal förbättringar i fabrikerna vilket avsevärt har minskat företagets förbrukning.

Samtidigt har Tulip förändrat metoderna för hanteringen av avfall, som idag används som biobränsle, vilket i sin tur säkerställer miljövänlig energi för hushållen.

Tulip uppfyller alla de miljökrav som myndigheterna ställer.