Rökning av bacon

Rökning av bacon

Tulip Bacon är rökt över bokved efter stolta traditioner sedan 100 år. Därmed säkras den unika smaken, som vårt bacon idag är känt för. 

Rökning för smakens skull

Bacon röks för smakens skull. Smaken beror på längden av rökning, och vilken träsort som används för att skapa röken. Bokved ger en delikat röksmak, men andra träsorter kan också användas. Det finns flera rökmetoder och vanligast på charkprodukter är antingen naturlig rökning eller rökning med kondenserad rökvätska. 

 

Tulip Bacon - Naturligt rökt över bokved

Vi har valt att enligt tradition röka vårt bacon på äkta vis över bokved, då vi tycker att det ger den absolut bästa smaken och kvaliteten. Baconet röks över bokved, som bränns i en rökalstrare, där röken leds in i rökugnen. I ugnen kontrolleras lufttemperaturen och luftfuktigheten. Tulips speciella rökprocess fortsätter i flera steg, där det torkas respektive röks. Röken ger vårt bacon den fina färgen, aromen och smaken. Omedelbart efter rökningen kyls baconet. Detta säkerställer den unika smak som Tulip Bacon är världsberömt för idag.

Tulip Bacon er røger over bøgeflis

MER INFO OM RÖKNING

Träsorter till rökning

För kall- och varmrökning används i huvudsak träslaget bok till Tulips produkter. Det finns dock ingenting som säger att du inte kan använda andra träslag som alspån, hickory, alm, äpple etc. Kravet för industriell träflis är att det skall vara enhetligt och ångbehandlat. Spånen har en enhetlig storlek och torrhet för att kunna användas i moderna rökgeneratorer.

 

Tillsättning av enbär och örter

I rökningen finns möjlighet att tillsätta enbär och örter. Man kan till exempel strö örter direkt på ugnsbotten. De finns också olika typer av flis och örter att köpa privat, som kan användas direkt på din kolgrill.

Varmrökning vs kallrökning

Rökmetoden till kall- och varmrökning är kontrollerad avbränning av träflis, utan att faktiskt bränna den. Kallrökning går normalt inte över 26-27 grader. Vid varmrökning går man normalt sett upp i högre temperatur för att nå 72 grader i kärnan av produkten för att säkerställa kvaliteten, hållbarheten och att produkten är ”ätfärdig”. För att en kallrökt produkt skall vara ”ätfärdig” genomgår den en kallröknings- och lufttorkningsprocess för att nå fastställd vattenaktivitet och pH-värde.  

 

Rökning vs rökarom

Äkta rökning över flis kan ibland förväxlas med rökarom. Rökarom eller kondenserad rök, görs med hjälp av ett system, där rökaromen påförs produkt i en kammare. Här sätter sig rökaromen på produktens yta. Smaken av rökarom skiljer sig från smaken av riktig rök.