Rökning av bacon

Rökning av bacon

Tulip Bacon är rökt över bokved efter stolta traditioner sedan 100 år. Därmed säkras den unika smaken, som vårt bacon idag är känt för.

Rökning för smakens skull

Idag röker man bacon för smakens skull. Smaken beror på längden av rökning, och vilken träsort som används för att skapa röken. Bokved ger en delikat röksmak, men andra träsorter kan också användas. Det finns flera rökmetoder, men industrin idag använder sig främst av 3 metoder.

1. Kallrökning
2. Varmrökning
3. Rökarom

Rökmetoder

Rökmetoden till kall- och varmrökning är samma; nämligen kontrollerad avbränning av träflis, utan att faktiskt bränna den. Kallrökning går normalt inte över 26-27 grader, medan varmrökning går upp till 70 grader. När det varmröks, är det torr värme som gör att baconet inte ska få ett kokt utseende. Det blir alltså skillnad på att röka vid hög luftfuktighet eller låg. Ätfärdiga produkter röks ofta med högre luftfuktighet för att få produkten genomstekt.

Rökarom vs riktig rök

Rökarom görs med hjälp av ett system, där rökaromen finfördelas i en kammare med produkten i. Här sätter sig rökaromen på produktens yta och ger smak och färg. Smaken av rökarom skiljer sig från smaken av riktig rök.

Tillsättning av enbär och örter

I rökningen finns mölighet att tillsätta enbär och örter. Man kan till exempel strö örter direkt på ugnsbotten. De finns också olika typer av flis och örter att köpa privat, som kan användas direkt på kolgrillen.

Träsorter till rökning

För kall- och varmrökning används i 99% av fallen bokflis för Tulips produkter. Det finns dock ingenting som säger att du inte kan använda andra träslag som alspån, hickory, alm, äpple etc. Kravet för industriell träflis är att det måste vara enhetligt och ångbehandlat. Spånen måste ha en enhetlig storlek och torrhet för att kunna användas i moderna rökgeneratorer.

Varmrökning av Tulip Bacon

För Tulip Bacon använder vi varmrökning. Baconet röks över bokved, som bränns i en rökgenerator, där röken leds in i rökugnen. I ugnen kontrolleras lufttemperaturen och luftfuktigheten, och omedelbart efter rökningen kyls baconet. Hela rökprocessen fortsätter i flera steg, där det torkas respektive röks. Röken ger baconet den fina färgen, aromen och smaken.

Bacon der ryger

Tulip Bacon är rökt över bokved

Tulip Bacon är rökt försiktigt över bokflis i tre omgångar. Efter varje rökning torkas baconet så att röken sätter sig. Varje vecka använder vi över 800 kg bokflis för att röka Tulip Bacon. Trots att det är stora mängder går vi fortfarande in på de små detaljerna i alla delar av produktionen. Detta säkerställer den unika smak som Tulip Bacon är världsberömt för idag.